Podcast Sedibeng

Podcast Sedibeng
7 1
00:00 00:00

2024-05-28 09:01:14
Re hlohleletša batho ka puku ya go bitšwa Bokgoni

2024-05-08 13:36:40
Bosenyi | Re bolela le batheeletsi ka jabetswa ka  mokgwa wa "tap and pay"

2024-01-31 10:37:39
Sedibeng | Basadi ba ka bopa lehumo bjang ?

2024-01-30 11:20:21
Tsa Dikamano | 'Red Flags'

2023-11-03 07:16:11
Dingangišano Tša Sedumedi | Modimo le Badimo ba tswalana bjang ?

2023-09-19 12:08:55
Tša Dikamano

2023-08-30 11:19:22
Tsela yeo technology e re thušago go tšweletša le go hlwekiša meetse.

2023-08-25 11:24:33
Dingangišano Tša Sedumedi

2023-08-23 09:55:43
ERIS Covid-19

2023-07-11 14:05:24
O boledišana le molekane wa gago wa morago (ex) o le kamanong e mpšha?

Reviews