Podcast Ezingasoze Zabuna

Podcast Ezingasoze Zabuna
7 0
00:00 00:00

Sunday show that plays golden oldies. Presented by Nkosinathi Mshengu.

2024-03-24 12:10:13
Isbonelo sothando - Ntombifikile kanye noXolani Madondo - Bathi sebaneminyaka eyishumi beshadile (24 kuNdasa 2024)

2024-03-17 12:03:05
Isbonelo sothando - Mnz Ngwenya kanye no Thandazile - bathi sebaneminyaka ewu36 bashadile (17 kuNdasa 2024)

2024-03-03 12:26:42
Incwadi yothando - Incwadi yokuqala ibhalwe uKhe Magumede Dlamini eyesibili ibhalwe uSamukelo (03 kuNdasa 2024)

2024-02-25 12:36:00
Incwadi yothamndo - Incwadi yokuqala ibhalwe uSakhi Vilakazi eyesibili ibhalwe uSbukosezwe Mthimkhulu (25 kuNhlolanja 2024)

2024-02-25 11:59:54
Isbonelo sothando - Majili noKwazikhakhe Mhlongo - sebaneminyaka ewu25 bashadile (24 kuNhlolanja 2024)

2024-02-18 11:51:14
Isbonelo sothando - Sandile kanye noMadlamini Makhathini - bathi bano 35 weminyaka besemshadweni (18 kyNhlolanja 2024)

2024-02-11 12:34:28
Incwadi yothando - incwadi yokuqala ibhalwe uNomusa Madida eyesibili ibhalwe uNomathemba Mkhwanazi (11 kuNhlolanja 2024)

2024-02-11 11:37:50
Isbonelo sothando - Nhlakanipho noSenabelo Chiliza - bathi sebaneminyaka eyishumi besemshadweni (11 kuNhlolanja 2024)

2024-02-11 11:35:06
Incwadi yothando (04 kuNhlolanja 2024)

2024-02-04 11:51:03
Isbonele sothando - Thuli kanye noAubrey Maseko - Bathi baneminyaka eyishumi nesithupha beshadile (04 kuNhlolanja 2024)

Reviews