Podcast Ezingasoze Zabuna

Podcast Ezingasoze Zabuna
3 0
00:00 00:00

Sunday show that plays golden oldies. Presented by Nkosinathi Mshengu.

2024-01-15 16:23:38
Isbonelo sothando - Mbongeni khumalo noCelumusa Khumalo - sebathandane iminyaka ewu 41 (14 kuMasingana 2023)

2024-01-15 16:22:54
Incwadi yothando - (14 kuMasingana 2024)

2024-01-07 12:29:38
Incwadi yothando - Incwadi yokuqala ibalwe uVusi Xulu eyesibili ibhalwe uSakhi Vilakazi (07 kuMasingana 2024)

2023-12-18 17:11:29
Isibonelo sothando - Ayanda kanye noXola - bathi baneminyaka eyishumi nesikhombisa bethandana (7 kuZibandlela 2023)

2023-12-10 18:03:44
Incwadi yothando - incwadi yokuqala ibalwe uMalibongwe Mcube eyesibili ibhalwe uMncedi Mthimkhulu (10 kuZibandlela 2023)

2023-12-10 18:00:11
Isbonelo sothando - Sinethemba noNdunduzo Nkabini - bathi sebaneminyaka ewu12 bashada (10 kuZibandlela 2023)

2023-12-06 15:45:52
Incwadi yothando - Incwadi yokuqala ibhalwe uSamkelo Mabaso eyesibili ibhalwe uMolo Maseko (03 kuZibandlela 2023)

2023-12-04 19:27:00
Isibonelo sothando - Thabani noSlindile Zikalala - bathi beneminyaka eyishumi nesithupha bashada (03 kuZibandlela 2023)

2023-11-27 17:53:42
Isbonelo sothando - Mqondisi kanye noMayibongwe Khumalo - baneminyanga eyishumi nambili beshadile (26 kuLwezi 2023)

2023-11-20 16:51:29
Isbonelo Sothando - Nomthandazo kanye noKhayelihle Ngcobo - Sebaneminyaka engamashumi amabili nantathu bashadile (19 kuLwezi 202

Reviews