Podcast Sigiya Ngengoma

Podcast Sigiya Ngengoma
6 0
00:00 00:00

Sigiya Ngengoma with Khathide Ngobe and Zimiphi Biyela. Traditional Music show.

2024-06-08 09:07:58
#Sikleza kogwansile - besihleli noMkulu uJama esilandisa kabanzi ngokuthi kusho ukuthini ukubelethiswa komuntu ongasekho (08 kuNhlangulane 2024)

2024-06-08 08:56:39
#Ezisegudwini - besihleli noZulu Glamour esethulela izindaba ezihamba phambili kuMaskandi (08 kuNhlangulana 2024)

2024-06-01 10:18:47
#Sikleza kogwansile - Besihleli noMkhulu uZwide esichazela kabanzi ngokubethela umuzi (01 kuNhlangulana 2024)

2024-06-01 08:48:34
#Ezisegudwini - besihleli noZulu Glamour esethulela izindaba ezihamba phambili kuMaskandi (01 kuNhlangulana 2024)

2024-05-27 09:02:56
#Ezisegudwini - besihleli noZulu Glamour esethulela izindaba ezihamba phambili kuMaskandi (25 kuNhlaba 2024)

2024-05-27 08:59:55
#Sikleza kogwansile - sikhuluma nomelaphi wendabuko uDokotela uJama - sibheka ukuthi kusho ukuthini ukuphehlwa kwamanzi amyama (25 kuNhlaba 2024)

2024-05-18 11:41:43
Sikleza kogwansile - besihleli noMkhulu uNxele esichazela kabanzi ukuthi kusuke kwenzenjani mawuphanjaniselwe ngemali (18 kuNhlaba 2024)

2024-05-04 08:50:28
Ezisegudwini - uKing Zoso usethulela izindaba ezihamba phambili kuMaskandi (04 kuNhlaba 2024)

2024-04-27 10:04:34
Sibungaza iminyaka engamashumi amathathu sazuza inkululeko - sikhulume nowayenguNdunankulu kwaZulu Natal uWillies Mchunu kanye nowumphathi wakaIEC uMnz Mawethu Mosery - sibheka ukubaluleka kosuku lwenkululeko (27 kuMbasa 2024)

2024-04-27 08:39:41
Ezisegudwini - uKing Zoso usithulela izindaba eziphambili kuMaskandi kuleliviki (27 kuMbasa 2024)

Reviews