Podcast Vuka Afrika Breakfast Show

Podcast Vuka Afrika Breakfast Show
10 2
00:00 00:00

DJ Sgqemeza, Mroza and Nolwazi

2024-01-29 04:50:46
Sikulethela zishisa_Sikhuluma nongu CEO we bange i Wesbank ngezinsolo ezivelile zivezwa othi wayesebenza khona zokuthi interest ekhokhwa abantu abamnyama iphezulu kunabebala

2024-01-25 06:56:35
PODCAST MOTORING 25 JAN

2024-01-25 06:55:56
Ezolimo_Ibhizinisi lemisundu

2023-12-06 06:56:52
EZOBUCHWEPHESHE no Sphumelele Zondi_Usixoxela ngezimoto ezihamba ngogesi kuphela

2023-12-06 05:44:41
16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST WOMAN AND CHILDREN ABUSE (GBV)_Asibavikele singabahlukumezi

2023-12-05 06:25:31
EZWENI SAKHILE_Kuthiwa owesilisa washiya umuzi wakhe wayohlala emgwaqeni ngenxa kankosikazi wakhe

2023-12-01 06:20:35
iWorld Disability Day. Sikhuluma no Calvin Ratladi ongumlingisi kuShaka iLembe. Uphila ne-disability yomgogodla i- kyphoscoliosis

2023-11-15 06:55:20
AMANDLA OMNOTHO no Gugulethu Xaba_Abantu abaningi bavala unyaka sizihlela kanjani ezezimali

2023-11-15 06:50:29
EZWENI SAKHILE_Inyanga yalala nonkosikazi wami eyokwelashwa yamfaka ilumbo,ngiyafa alilapheki

2023-11-13 06:42:28
VUKA UQONDE KABANZI NGOKUGUQUGUQUKA KWESIMO SEZULU _Yini ama basic weather concepts

Reviews