Podcast Vuka Afrika Breakfast Show

Podcast Vuka Afrika Breakfast Show
14 2
00:00 00:00

DJ Sgqemeza, Mroza and Nolwazi

2024-06-11 06:04:13
#Ezwenisakhile:Sivala ngodaba oluthinta uJabulile Dlamini oseyimpumputhe emva kokuthi eshawe ngesando ebusweni. Sikhuluma no ma wakhe uMabongi Dlamini.

2024-06-11 05:58:08
#Ezwenisakhile : sikhuluma no Mama u- Thoko Julia Mkhwanazi, umama ka Manqoba Mkhwanazi. Uzokhumbula ukuthi sakhuluma no Manqoba ngezinkinga zomshado wakhe nangezinsolo zokuthi usola uma wakhe ngokumyengela ocansini.

2024-06-11 05:36:35
#Ezweni Sakhile: Namhlanje sithe asilandelele ezinye zezindaba esike sazenza kulengosi. Elokuqala udaba lusilethela izindaba ezimnandi olubandakanya usisi obehlukunyezwa emsebenzini. Olwesibili lubandakanya umama ozoziphendulela emva kokuthi indodana yakhe imsole ngokuthi uyiyengela embhedeni. Kanti olokugcina udaba luthinta usisi owashawa ngesando emehlweni waze waba

2024-06-10 06:47:24
#UkhozifmVabs : Nhlamulo Ndlela okhulumela Mkhonto Wesizwe Party

2024-06-07 04:49:15
#Ukhozifmvabs: Zanele Vezi usonhlalakahle wase Child welfare

2024-06-05 05:53:25
#Ukhozifmvabs :Uthini umbono wakho nge-adoption ?ngabe into osuke wayicabanga ?

2024-06-05 04:53:39
#Amazwi okuqala usuku :Dr Ngogi Mahaye

2024-06-05 04:51:04
#Ukhozifmvabs :u-Nkululeko Masuku ongumculi we-opera emva kokufinyelela esigabeni sokugcina somncintiswano womculo iBritain's Got Talent. UMasuku udabuka eMpumalanga kuleli kodwa usezinze eLondon, nalapho eqhuba izifundo zakhe eGuildhall School of Music and Drama.

2024-06-04 06:11:52
#Ezwenisakhile :Namhlanje sidingida udaba luka Mnuz Mfaniseni Jabulani Ndlovu othi wahlukanisa nomkakhe ngenhloso yokuthi bathole imali yempesheni eyayizolekela unkosikazi ezikweletini. Ngokusho kuka Mfaniseni lokuhlukanisa kwakungekona okwangempela ngoba waze wabela unkosikazi umuzi nezimoto ngethemba lokuthi bazobuye babuyelane. Sikhuluma no Mfaniseni, sizobuye sikhulume no mmeli. Lowo owayengu nkosikazi akavumanga ukukhuluma nathi ngenxa yomyalelo wasenkantolo.

2024-06-04 04:43:15
#Amazwi'okuqala usuku: Dr Nelisiwe Zimu

Reviews