Podcast Jabul'ujule

Podcast Jabul'ujule
12 2
00:00 00:00

Program about rural development, women's empowerment, crime awareness, health and lifestyle.

2024-07-11 08:27:24
#Jabulujule - Ithemba Alibulali 11 July 2024

2024-07-11 08:26:37
#Jabulujule - Ngikhulekise kwehle umthwalo - Thola ukudla komphefumulo no Bishop Thanda Zulu oqhamuka eUtterance of His Voice Bible Church International.

2024-07-10 09:57:32
#Jabulujule - Ingono Yomsamu no Dr VVO Mkhize-Njengoba kuyinyanga yamaodda sikhulume ngokushiswa kwempepho emsamu ubani ongakwazi ukushisa impepho odengezini,ngemepal yini udengezi?

2024-07-10 09:30:28
#Jabulujule - Tea Time no Lady D - Sikhuluma nowesilisa okhala ngokuthi ubhaxabulwe osibali bakhe emuva kokuthi ethumbe ucingo luka nkosikazi wakhe emuva kokuthola izithombe nama messages ocingweni luka nkosikazi

2024-07-09 09:34:55
#Jabulujule - Sikhuluma no nowesifazane oshadile othole ukuthi umnyeni wakhe unengane nomzala wakhe, ingane esina- 3 years.

2024-07-09 08:55:09
#Jabulujule - Mpilonhle Mpilonde no Dr Nomcebo Mthembu -Sikhuluma ngokulahlekelwa kwezinwele kwabesilisa nabesifazane.

2024-07-08 10:06:04
#Jabulujule - Notha Ujule ngezamabhizinisi no Mpumelelo Zikalala - Iqhaza lika somabhizinisi uma kuza kwezentela.

2024-07-08 09:46:33
#Jabulujule - Tea Time no Lady D - Ngingowesifazane onganile obhekane nenkinga. Ngizwe ngodade kamnyeni wami, engihlebela ukuthi ngathi ubhuti wakhe usefuna ukulobola unkosikazi wesibili.

2024-07-08 08:16:51
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu - Sikhuluma nowesilisa ochaze ukuthi wangena kanjani ebugebengwini esamncane, ehlohlwa abangani futhi ebukela kubesilisa abakhulile abayizigebengu.

2024-07-05 09:56:22
#Jabulujule - Ikhaya Lamaciko - Siphethe Izimbongi Ezimbili Nqobile Gcaba vs Imbongikazi kaManNgcobo.

Reviews