Podcast Indumiso

Podcast Indumiso
1 0
00:00 00:00

Religious show with Sbu Buthelezi.

2023-03-19 10:20:46
Uhambo - Siyabonga Nxumalo ongumculi weGospel aphinde abe umdidiyeli wemisindo (19 kuNdasa 2023)

2023-03-12 13:10:34
Uhambo LweNyandezulu - uNdunankulu kaZulu uMangosuthu Buthelezi usithathe wasibeka ngohambo lweNyandezulu kusukela ezalwa, ikhula kwaze kwaba ukuthi iyakhothama (12 kuNdasa 2023)

2023-03-05 10:17:09
Uhambo : Paul Nzimande owenza izinkulumo ezakhayo aphinde abe umbhali wezincwadi (05 ku Ndasa 2023)

2023-02-19 10:30:45
Uhambo - Mphostoli KT Mkhize kanye no-Mfundisi Vuyi Mkhize (19 ku Nhlolanja 2023)

2023-02-05 11:18:03
Uhambo -Sibonelo Mbatha ongusomabhizinisi (05 January 2023)

2023-01-24 20:54:39
#Uhambo - Dumi Mkokstad ongumculi we Gospel (22 January 2023)

2022-11-21 10:10:59
Uhambo - Pastor Zodwa -Dlamini owathunjwa waphinde wadlwengulwa usomatekisi wase-Soweto owayedumile (20 November 2022)

2022-11-13 11:18:27
Uhambo - Pastor Zodwa Dlamini uthi wadlengulwa izikhathi eziningi esemncane (13 November 2022)

2022-10-30 10:36:06
Ingxoxo ekhethekile no-Sbu Khanyile onguthishanhloko sibheka ukuthi singabaseka kanjani abafundi njengoba sebezobhala izivivinyo zokuphela konyaka (30 October 2022)

2022-10-23 10:58:22
Ingxoxo - noSabelo Zuma weKasi Youth in Action inhlangano eqwashisa ngezidakamizwa, sibheka ukuthi yini eyenza kubelula ukuthi izingane zingene kwizidakamizwa (23 October 2022)

Reviews