About radio

Umhlobo Wenene FM is the national radio station in isiXhosa language, part of the Public Broadcasting Service and owned by SABC (South African Broadcasting Corporation). It was founded on May 6, 1960 and is based in Port Elizabeth. On the air you can listen to the latest news, sports reports and entertainment programs.

Languges: Xhosa.

Format: News, Sports, Entertainment.

First air date: 6 May 1960

Owner: SABC


Presenters

 • Nomonde Vakalisa Nomonde Vakalisa
 • Gudla Bangi Gudla Bangi
 • Lali Tokwe Lali Tokwe
 • Siphiwo Magoda Siphiwo Magoda
 • Luyanda Gidane Luyanda Gidane
 • Tsidi Monteiro Tsidi Monteiro
 • Tozama Ngcongolo Tozama Ngcongolo
 • Amaza Ntshanga Amaza Ntshanga
 • Onke Cetywayo Onke Cetywayo
 • Luckeez Matyholweni Luckeez Matyholweni

Frequencies

UMhlobo Wenene FM broadcasts in the following cities:

 • Gqeberha (Port Elizabeth) 92.3 FM
 • Johannesburg 93.2 FM
 • Klerksdorp 91.2 FM
 • Durban 96.2 FM
 • East London 91.6 FM
 • Bloemfontein 94.8 FM
 • Cape Town 92.1 FM

All frequencies

Schedule

Time
Shows
05:30 - 06:30
Laphum 'khwezi
03:00 - 05:00
Beka Ithemba Lakho Kuye
09:00 - 12:00
Khanyisa Kukhanye Mhlobo
12:00 - 13:00
Zibuzwa Kuthi
13:00 - 15:00
123 Pholaz
15:00 - 18:00
UWFM Drive
18:00 - 19:00
Apha naPhaya
19:05 - 19:15
Imiphanga
19:15 - 20:00
Ezemidlalo
20:00 - 21:00
Isikhokhelo Kwezemfundo
21:00 - 00:00
Emfuleni wothando
00:00 - 03:00
Umxholo ku Mhlobo
06:30 - 09:00
iBrakfesi Eyondlayo Ekuseni

Podcasts

Contacts

Reviews